Házirend

Házirend

I. BELÉPÉS AZ A38 HAJÓ TERÜLETÉRE

 1. Az A38 Hajó területére a belépés kizárólag nyitvatartási időben lehetséges. A nyitvatartás az adott napi programoktól függően változhat, melyről az A38 Hajó honlapján lehet tájékozódni.

  Az A38 Hajón megvalósuló programokra az A38 Hajó árusít jegyeket, melyek árát és számát saját maga határozza meg.
  A programok egy részére külső partnercégek, jegyárusító szolgáltatók árusítanak jegyek. Ebben az esetben az értékesíthető jegyek számát az A38 Hajó, az árát a külső partnercég határozza meg.
  A Látogató a jegyárakról és a megvásárlás módjáról az A38 Hajó saját weboldalán (www.a38.hu) az A38 social media felületein, továbbá egyéb partnercégek weboldalain tájékozódhat.

  Amennyiben a Rendezvény ingyenes, vagy ingyenes, de regisztrációhoz kötött, úgy A38 Hajószintén az előbb említett felületeken nyújt tájékoztatást.
  A megvásárolt belépőjegy egyszeri belépésre jogosít.
  Látogató tudomásul veszi, hogy a jegy megvásárlása után jelen Házirendet automatikusan elfogadja és be nem tartásának következményeit vállalja.

 2. Az A38 Hajón rendezett programokra 10. életévüket még be nem töltöttek belépőjegy megváltása nélkül, az adott programra jeggyel rendelkező szülő kíséretében léphetnek be. A 10 és 18 év közötti vendégeink (18. életévüket még be nem töltöttek) a következő szabályok szerint léphetnek be az A38 Hajó területére:
  • 10 és 16 éves kor közötti vendégek (16. életévüket még be nem töltöttek) belépőjeggyel és felnőtt kísérettel léphetnek be. A helyszíni jegykezelés során megkülönböztető színnel ellátott karszalag felhelyezésére kerül sor - melynek megállapításához az életkort igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatására van szükség -, ezt követően kizárólag 22:00-ig tartózkodhatnak az A38 Hajó területén.
  • 16 és 18 éves kor közötti vendégek (18. életévüket még be nem töltöttek) belépőjeggyel és akár felnőtt kíséret nélkül is beléphetnek. A helyszíni jegykezelés során megkülönböztető színnel ellátott karszalag felhelyezésére kerül sor - melynek megállapításához az életkort igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) felmutatására van szükség -, ezt követően kizárólag 22:00-ig tartózkodhatnak az A38 Hajó területén.
  • A 22:00 óra után is tartó programok látogatása 18 éven aluliak (18. életévüket még be nem töltöttek) számára legkésőbb 22:00-ig lehetséges, míg az ezt követően kezdődő programok látogatása számukra nem lehetséges.
  Vendégeinket a programokon való részvételre a jegykezelést követően felhelyezett rendezvényes karszalagok viselése jogosítja fel, amely minden esetben rendezvényspecifikus, azon belül pedig eltérő színéből adódóan korhatárra vonatkozó megkülönböztetésre is szolgál.

 3. Az A38 Hajó csak abban az esetben tudja a látogató belépését garantálni, amennyiben a bejáratnál bemutatásra kerülő jegye eredeti, valamint korábban még nem került felhasználására. Az A38 Hajó munkatársa a belépéskor a jegyeken lévő QR kód leolvasásával érvényesíti a jegyet. Amennyiben a leolvasó rendszer jelzi, hogy a bemutatott jegyen a leolvasni kívánt kód már felhasználásra került, abban az esetben a jegy ismételt felhasználására nincs lehetőség. A38 Hajó jogosult a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.

 4. Az A38 a belépőjegyet minden rendezvénye esetében karszalagra váltja, melyet a látogató a rendezvény végéig köteles viselni. A karszalag sérülése vagy elvesztése a látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezése esetén a látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a rendezvény területét. Az A38 Hajó fenntartja jogát, hogy a karszalagokat a Hajó teljes területén folyamatosan ellenőrizze.

 5. Az A38 fenntartja a jogot arra, hogy a Hajó területére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) és eszközöket korlátozza.
  Így különösen tilos az A38 területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a hatályos jogszabályok által meghatározott, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt és tárgyat, illetve olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az A38 Hajó területén tartózkodó személyek biztonságára nézve veszélyt jelenthetnek.

 6. Az A38 Hajó területeire, ételt és italt tilos bevinni.

 7. Az A38 Hajó területére ittas, bódult állapotban, illetve hiányos, vagy olyan ruházatban, mely másokat megbotránkoztat, belépni nem lehet. A38 Hajó a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja.

 8. A38 Hajó a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A vagyonvédelmi szolgálat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján jogosult az A38 Hajó bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására.
  A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt az A38 bejáratánál található Jegypénztárban teheti meg.

 9. Az A38 Hajó területeire rollert és kerékpárt tilos bevinni.

 10. Az A38 Hajó területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti alá magát, személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával az életkorát nem képes vagy nem hajlandó igazolni, továbbá aki az A38 Hajó területéről eltávolításra vagy kitiltásra került.

II. ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

 1. A látogató az A38 Hajó területén az általános közösségi normákat betartva, a jogszabályi előírásoknak és a jelen Házirendben foglaltaknak megfelelően köteles viselkedni. Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások életét, egészségét, vagy testi épségét, személyhez fűződő jogait veszélyeztetheti vagy sértheti.

 2. Az A38 Hajó területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélküle tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.

 3. Az A38 Hajó területén 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására kérhető fel. Amennyiben az életkorát a látogató nem képes vagy nem hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az A38 Hajó megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása az A38 Hajó területén tilos.

 4. Az A38 Hajó – személy- és vagyonbiztonsági okokból – a teljes területén CCTV rendszert alkalmaz. A kamerarendszer működésére vonatkozó szabályokat az A38 Hajó adatvédelmi szabályzatában rögzített szabályok tartalmazzák.

 5. Az A38 Hajó nem vállal felelősséget azokért a sérülésekért, balesetekért, mely a Hajó felépítményének a nem rendeltetésszerű használatból adódik, vagy a látogató alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltsága miatt történik.

 6. Az A38 Hajó zárt tereiben szigorúan tilos a dohányzás, a Látogatók kizárólag az erre kijelölt helyen dohányozhatnak.

 7. Az A38 Hajó területéről – a személy- és vagyonvédelmi szolgálatot ellátó őrök és – szükség esetén - a rendőrség segítségével eltávolítható vagy kitiltható az a látogató, aki
  • más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;
  • más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;
  • garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;
  • más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
  • nem a bejáraton keresztül jutott az A38 Hajó területére;
  • az A38 Hajó területéről korábban eltávolították vagy kitíltották.
  Az a látogató, akit a fentiek alapján az A38 Hajó területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.

 8. Az A38 Hajó zárt tereibe állatot bevinni tilos.

III. KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL

 1. A professzionális kamerák vagy más hang- és képfelvételi berendezések működtetése, illetve üzleti célú felvételek készítése engedélyhez kötött. Amennyiben a fellépő kifejezetten nem tiltja meg, szigorúan magáncélra nem professzionális hang- és képfelvételek készíthetők.

 2. Az A38 Hajón megrendezésre kerülő programokról audiovizuális felvétel készülhet, melyeken a Látogató is megjelenhet. A felvételeken való megjelenéseket a Látogató a belépőjegy megvásárlásával tudomásulveszi és megjelentetéséhez hozzájárul.

IV. ELVESZETT TÁRGYAK

 1. Az A38 Hajó a Koncertteremhez ruhatárat üzemeltet. A ruhatárban elhelyezett dolgokat kizárólag érvényes biléta ellenében lehet visszaszolgáltatni. Elveszett biléta esetén a látogató számára a ruhatár zárását követően az ott maradt ruhák illetve csomagok adhatók ki, amennyiben azonosítani tudja azokat. Az A38 Hajó a ruhatárban elhelyezett tárgyakért 20.000,- Ft értékhatárig felelősséget vállal.

 2. A látogató az A38 Hajón talált tárgyakat a hajó információs pultjánál adhatja le. . Az elvesztett tárgyak iránt ugyanitt lehet érdeklődni. illetve a +36-30/592-8772-es telefonszámon, az info@a38.hu e-mail címen vagy üzenetben az A38 Hajó Facebook-oldalán.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A látogató felel mindazon a károkozásért, melyet szándékos vagy neki felróható magatartása eredményezett. Az A38 Hajó kizárólag a neki felróható szándékos, károkozásért felel, és a látogatót a jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.

 2. A látogató tudomásul veszi, hogy az A38 nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az A38 különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

 3. Az A38 a program változtatásának jogát fenntartja.

 4. Reklamáció esetén a Vásárlók könyve elérhető az A38 Hajó információs pultjában, a koncertteremben és az étteremben.
  Egyéb információt és további segítséget a +36303685449-es telefonszámon vagy az info@a38.hu e-mail címen, illetve az A38 Hajó Facebook-oldalán lehet kérni.

 5. Az A38 Hajó munkatársai biztonsági okokból üveges, illetve fémdobozos italt nem adnak ki a Hajó pultjaiból. Az italokat kizárólag repohárban szolgálják fel.
  Az A38 Hajón az italok felszolgálásához repoharakat használunk, melyeknek szolgáltatója a Cup Revolution. A repoharat egyszeri, 400 Ft-os díj ellenében adjuk ki és beváltáskor a pultokban tokenre cseréljük, melyeket a Hajón, valamint a Cup Revolution partner hálózatán belül több helyszínen is be lehet váltani repohárra.

Budapest, 2022. április 1.