Csurka Eszter To Get Into The Zone exhibition opening

Csurka Eszter To Get Into The Zone exhibition opening

Csurka Eszter To Get Into The Zone exhibition opening
September
26
Tuesday 20:00
Exhibition space

Csurka Eszter To Get Into The Zone exhibition opening

The dynamics of the bodies appearing on the paintings, the resolution, knitting and the consistent use of colors are perhaps describing the best the matter and the tension of the most recent images that are now being exhibited by famous painter Eszter Csurka.

Gallery

Csurka Eszter Zónába kerülni című kiállítása

Csurka Eszter képes a legkommerszebb tartalmat is egy tudós előítélet-mentességével megfigyelni. Művészetére a mélységnek és a felszínesnek azonos szintű tisztelete jellemző. Képein az érzékszervek által nem tapasztalható világ úgy válik megfigyelhető felületté, akár egy sebészeti beavatkozás során.

Csurkát mindig is nagyon foglalkoztatták a természettudományos kutatások, melyekre igyekszik munkáiban is reflektálni.

„A köztes tér, a pillanatok közt lévő pillanatok, az egymásra hajló tér-idő – érzékeljük, tudjuk a tudatunk legmélyén, de megfoghatatlan, mert ahogy közeledünk felé, kettéosztódik és még ketté és így tovább. Ezt az átmeneti teret, ezt a két pillanat közt lévő időt szeretném a munkáimmal láthatóvá tenni.

A fény ami hullám és részecske is egyszerre, melynek érzékelése függ a megfigyelést végző személytől, nagyon fontos alkotóeleme minden látványnak. A negatív fény, a sötét árnyék ami átfordul világosba, ez az örökké hullámzó energia; ezt szeretném a festészet nyelvén láthatóvá tenni.

A szívverésünk mérhető elektromágneses hullámokat ver minden dobbanásával, ílymódon részei vagyunk ennek a nagy egész hullámzásnak. Érzelmeink, gondolataink szintén hullámokat generálnak, a fény által térbeli alakzatok vagyunk és idővel folyamatosan változunk. Ez a hullámzó, pulzáló változás inspirálja megvalósuló műveimet.”

Vagyis mi az, ami a tudományosan megfogható és igazolható, és honnan kezdődik, ami már csak a művészet nyelvén leírható. Ennek a határterületein érzi magát leginkább otthon Csurka Eszter. A festményeken megjelenő testek dinamikája, az oldás és kötés és a színek konzekvens használata jellemzi talán leginkább a most kiállításra kerülő, legfrissebb képeit.

Galleries

  • Csurka Eszter Zónába kerülni című kiállítása
    Csurka Eszter Zónába kerülni című kiállítása
    4

The venue

Exhibition space